Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ

Τα "θηρία" και οι "δράκοι" των μύθων, αν αποκαλυφθούν, θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό απ' αυτό που φανταζόμαστε. Γι' αυτόν τον λόγο υπήρχε αυτή η ανάγκη. Μπορεί αυτό, το οποίο ο Θεός περιέγραφε κωδικοποιημένα ως μολυσμένο "μήλο" - και άρα σαν υπέρτατο κακό -,  να είναι η δική Του Δωρεά, που η κακή της χρήση να την κάνει θανατηφόρα. Μπορεί Αυτός, τον οποίο σου έστειλε ως αγαπημένο Απεσταλμένο, να είναι ο Διάβολος, που εσύ εν αγνοία σου λατρεύεις ...Ο Διάβολος, που δεν γνώριζες, μέχρι που σου Τον αποκάλυψε Εκείνος που σου Τον έστειλε. Άρα; ...Άρα, έπρεπε να μπορεί να αποδείξει κάποτε πως όλα αυτά ήταν ένα οργανωμένο Σχέδιο για το καλό σου και όχι για το καλό Του ...Για το καλό, το οποίο θα ήταν τέλειο, άφθαρτο και αιώνιο και το οποίο δεν θα μπορούσες με κανέναν τρόπο να δημιουργήσεις μόνος σου. Έπρεπε να μπορεί να αποδείξει ότι το κακό "θηρίο", που περιγράφει ο μύθος ή το απόκρυφο κείμενο, ταυτιζόταν με ένα πρόσωπο, το οποίο είχε τελείως διαφορετική "εικόνα" ανάμεσα στους ανθρώπους.
Αυτή η "ψευδαίσθηση" επιτυγχάνεται με τα κωδικοποιημένα κείμενα ...Τα κείμενα των οποίων οι λέξεις "κρύβουν" ταυτότητες ...Τα κείμενα, τα οποία "ανοίγουν" μόνον όταν τα γράμματα αποκαλύψουν τους αριθμούς των λέξεων. Είναι άλλο πράγμα ένας αριθμός, ο οποίος περιγράφεται ως γράμμα και άλλο πράγμα ένα γράμμα, το οποίο "μετριέται" με αριθμό. Το πρώτο ακολουθεί τους γενικούς κανόνες που ακολουθεί μια ολόκληρη κοινωνία, η οποία χρησιμοποιεί τα γράμματα ως αριθμούς και το δεύτερο ακολουθεί μόνον τους κανόνες τού δημιουργού της. Ένας δημιουργός, δηλαδή, ο οποίος θέλει να "κλειδώσει" ένα κείμενο, μπορεί να μετράει τα γράμματα όπως θέλει, προκειμένου να συνθέσει κώδικα ...Αρκεί να περιλαμβάνει όλα τα γράμματα ενός αλφαβήτου και ο "αλγόριθμος" να είναι σταθερός.
Μπορεί να τα μετράει ανά τριάδες ή ανά εξάδες ή ανά εννιάδες ...Δικός του είναι ο "κώδικας", ό,τι θέλει κάνει. Μπορεί, δηλαδή, να μετράει το Α, το Δ, το Η κλπ. ως 1 ...το Β, το Ε, το Θ ως 2 κλπ.. Μπορεί να θέλει να μετράει το Α, το Η, το Ν ως 1 ...το Β, το Θ, το Ξ ως 2 κλπ.. Μπορεί να το κάνει με εννιάδες. Δεν υπάρχει περιορισμός, εφόσον ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, προκειμένου να διασφαλίσει αυτό το οποίο θέλει. Ποιο είναι αυτό; ...Το σταθερό αποτέλεσμα του "κλειδώματος" και το "απόρρητο" τού όλου θέματος. Αν ο καθένας μπορούσε να "ξεκλειδώσει" τα "κλειδωμένα", γιατί να μπει κάποιος στον κόπο να τα "κλειδώσει";
Ποια θεωρούμε "κλειδωμένα" κείμενα; ...Όλα εκείνα, τα οποία παρουσιάζουν ως έλλογα όντα διάφορα τέρατα, γίγαντες, ζώα κλπ.. Το σύνολο δηλαδή της ελληνικής μυθολογίας, με τα άλογα που πετούσαν και τα φίδια που ήταν μεταμορφωμένοι θεοί, είναι "κλειδωμένα". "Κλειδωμένη" είναι και η "ναυαρχίδα" της ελληνικής γλώσσας, τα Ομηρικά Έπη. Οι Θεοί, οι "μάγισσες", οι "Κύκλωπες" και οι "Σειρήνες" είναι κάτι άλλο απ’ αυτό τα οποίο εκ πρώτης περιγράφεται. Το ίδιο "κλειδωμένο" είναι και το απολύτως κορυφαίο χριστιανικό αποκρυφιστικο κείμενο, που είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη ...Ένα κείμενο, το οποίο περιγράφει "θηρία" και "δράκοντες" και το οποίο γράφηκε στην ελληνική γλώσσα, για τους ίδιους λόγους, από τον ίδιο ΝΟΥ.

Η Αποκάλυψη, μάλιστα, είναι πολύ πιο "γενναιόδωρη" απ' όλα τα υπόλοιπα κείμενα της ελληνικής γραμματείας ...Μας δίνει ως πληροφορία ασφαλή αυτό το οποίο όλοι οι υπόλοιποι υπέθεταν, αλλά δεν ήταν σίγουροι, εφόσον δεν μπορούσαν να το αποδείξουν ...Μας αποκαλύπτει άμεσα - και απολύτως ευθέως - ότι η ελληνική γλώσσα είναι "κλειδωμένη" μορφή λόγου, πράγμα το οποίο δεν μπορούσαν να το αποδείξουν όλοι οι υπόλοιποι, εφόσον δεν μπορούσαν να την "ξεκλειδώσουν" και άρα να δικαιωθούν εκ του αποτελέσματος.
Τι μας λέει η Αποκάλυψη; ..."Ώδε η σοφία εστίν. ο έχων νουν ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου. αριθμός γαρ ανθρώπου εστί. και ο αριθμός αυτού χξς'.". (Εδώ είναι αναγκαία η σοφία. Εκείνος που έχει νόησιν άς λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου. είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός του είναι χξς' (666).) (Αποκ. Ιωάν. 13.18). Από αυτήν τη φράση της Αποκάλυψης αποκαλύπτεται με τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι η ελληνική γλώσσα είναι "κλειδωμένη". Όποιος δέχεται την Αποκάλυψη ως θείο έργο, δέχεται και τα όσα γράφονται σ’ αυτήν στο σύνολό τους.
Εδώ μας βεβαιώνει ότι υπάρχει αριθμός, που χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο, καθώς και μία έννοια, όπως το "θηρίον". Υπάρχει δηλαδή ένα "θηρίον", το οποίο αναγνωρίζεται από τον "αριθμό" του και αυτός είναι άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος, όμως, ως χαρακτηριστικό, απ’ όσα γνωρίζουμε, έχει μόνον το όνομα του. Με το όνομα ξεχωρίζουμε έναν άνθρωπο από έναν άλλο. Άρα, εφόσον το μόνο χαρακτηριστικό είναι το όνομα, από εκεί πρέπει να βρούμε τον αριθμό, που είναι κι αυτός χαρακτηριστικός. Ένα όνομα είναι μία λέξη και μία λέξη αποτελείται από γράμματα. Συνεπώς το ζητούμενο είναι να βρούμε τη σχέση εκείνη, η οποία υπάρχει μεταξύ αριθμών και γραμμάτων.
Αυτήν τη σχέση την αναζητούμε στην Αποκάλυψη και τα Ευαγγέλια - πλην του Ματθαίου -,  που είναι γραμμένα στα ελληνικά. Έτσι τα γράμματα είναι τα 24 της ελληνικής.. Τα γράμματα ενός αλφαβήτου, όμως, έχουν πάντα μια μόνιμη θέση στη σειρά με την οποία εμφανίζονται. Άρα, επίσης μόνιμη μπορεί να γίνει η οποιαδήποτε αρίθμησή τους, όπως κι αν "ομαδοποιηθούν". Έτσι, το άλφα εμφανίζεται πάντα πρώτο και χαρακτηρίζεται από τον αριθμό 1, ενώ το γιώτα εμφανίζεται πάντα ένατο και χαρακτηρίζεται από τον αριθμό 9. Εδώ θα συναντήσουμε ένα άλλο πρόβλημα. Ενώ τα γράμματα είναι 24, οι αριθμοί είναι εννέα. Το μηδέν δεν υπολογίζεται, γιατί δεν αντιπροσωπεύει κανένα γράμμα. Εφόσον λοιπόν προσπαθούμε να βρούμε έναν τύπο ή έναν πίνακα, που να δείχνει τη σχέση αυτήν, πρέπει ν’ αποφασίσουμε για την ακριβή αντιστοιχία ...αν το κάπα είναι 1 ή 10, όπως και το ωμέγα 6 ή 24.
Ποιο είναι το πρόβλημά μας τώρα; Όντας σίγουροι ότι η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα που "κλειδώνεται", το αμέσως επόμενο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι να βρούμε τα "κλειδιά" της. Αφού είμαστε πλέον σίγουροι ότι "κλειδώνεται", πρέπει να βρούμε το πώς "κλειδώνεται". Πού θα βρούμε όμως τα "κλειδιά" της μέσα στο "χάος" της ελληνικής γραμματείας; Πού θα βρεις τα "κλειδιά" μέσα σε έναν "ωκεανό" γνώσης που έχουν δημιουργήσει οι Έλληνες και ο οποίος "ωκεανός" για χιλιάδες χρόνια "φιλτράρεται" καθημερινά από άπειρους ελληνόφωνους, χωρίς ποτέ να έχει δείξει σημάδια αδυναμίας στην άμυνά του;
Σκεπτόμενοι πονηρά, τι κάνουμε; Εφόσον πιστεύουμε στον Χριστό, πιστεύουμε και στην ιδιότητά Του. Άρα, ως Υιός του Θεού, θα γνωρίζει το Σχέδιο τού Θεού. Εφόσον λοιπόν είναι ο Υιός του Θεού, θα γνωρίζει και τη γλώσσα στην οποία "αποτύπωσε" ο Θεός το Σχέδιο Του. Εφόσον όμως θα ήθελε ο Ίδιος να μπορεί κάποτε να μας αποδείξει με αδιαμφισβήτητο τρόπο την ταυτότητά Του, τι θα ήταν το ιδανικότερο; ...Στον κύριο "όγκο" τής κληρονομιάς Του, που ταυτίζεται με τον Ίδιο, να μας είχε αφήσει τα "κλειδιά" της. Εφόσον ο Χριστός ταυτίζεται μόνον με τον Λόγο Του και τίποτε άλλο, είναι βέβαιο ότι μέσα στον Λόγο που μας άφησε, θα πρέπει να υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν. Από το άπειρο, δηλαδή, περιοριστήκαμε σε ένα βιβλίο, το οποίο είναι η Καινή Διαθήκη ...και αυτό όχι ολόκληρο, εφόσον μπορούμε να περιοριστούμε μόνον στα τρία Ευαγγέλια που είναι γραμμένα στα ελληνικά.
Μέσα σε αυτόν τον περιορισμένο όγκο, ο οποίος περιγράφει το σύνολο του Λόγου τού Χριστού, αναζητούμε τα "κλειδιά" τής ελληνικής γλώσσας. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν, γιατί έπρεπε ο Χριστός να βρει τρόπο να μας "ενημερώσει" ότι γνώριζε αυτά τα οποία θα συμβούν - και εξαιτίας Του - στον κόσμο, προκειμένου κάποτε να "δικαιωθεί" και αυτός ο Ίδιος. Σύμφωνα λοιπόν με τον Λόγο του Χριστού, που είναι Γνώστης, το ζητούμενο για την Ολοκλήρωση του Σχεδίου τού Θεού είναι να γεννηθεί ο Υιός του Ανθρώπου. Για να γεννηθεί ένας άνθρωπος πρέπει να συμπληρωθούν 9 μήνες. Επίσης, μας διαβεβαιώνει ότι, πριν να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, δεν θα αλλάξει ούτε ένα "Ιώτα". Το "Ιώτα", όμως, είναι το ένατο γράμμα και άρα εύκολα αντιστοιχείται με το 9.
Τι προκύπτει από όλα αυτά; ...Ότι το Σχέδιο, μέχρι να ολοκληρωθεί, θα απαιτήσει εννέα "βήματα". Τα γράμματα, δηλαδή, πρέπει να κατανεμηθούν μέσα σε αυτά τα "βήματα". Εφόσον λοιπόν έχουν σταθερή θέση μεταξύ τους, αυτό σημαίνει ότι χωρίζονται κατά "εννιάδες". Κάθε φορά που ένα γράμμα ξεπεράσει το 9, γυρνά πίσω στην αρχή. Το δέκατο γράμμα, δηλαδή, θα πάει στο πρώτο βήμα, όπως και το δέκατο ένατο ...Το ενδέκατο θα πάει στο δεύτερο βήμα, όπως και το εικοστό. Αυτό συμβαίνει, γιατί κάθε αριθμός είναι ένα "βήμα" που πρέπει να γίνει, και το "βήμα" είναι σημαντικό. Τα γράμματα είναι αυτά, τα οποία γεμίζουν τον κάθε αριθμό. Έτσι το κάπα είναι 1 και το λάμδα - που είναι το αμέσως επόμενο - είναι 2 και η αντιστοιχία συνεχίζεται.


Ο παρακάτω πίνακας δείχνει αναλυτικά αυτήν την αντιστοιχία μεταξύ γραμμάτων και αριθμών.


Όλα τα παραπάνω έχουν μόνον φιλολογική αξία κι όσο εύκολα μπορεί κάποιος να τα δεχτεί, παρόμοια - αν όχι με μεγαλύτερη ευκολία - μπορεί και να τα απορρίψει. Όλα αυτά είναι ένα αυθαίρετο "κλειδί", το οποίο το "φτιάξαμε" με υποθέσεις και δεν γνωρίζουμε καν αν λειτουργεί ...Είναι μια απλή θεωρία. Όμως, για να έχει βάση μία οποιαδήποτε θεωρία, πρέπει να έχει κι εφαρμογή. Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα παραπάνω έχουν κάποιο νόημα ή κάποια εφαρμογή; ...Πάλι πρέπει ν’ ανατρέξουμε στο Λόγο του Χριστού και στο Ευαγγέλιο γενικότερα. Πρέπει να βρούμε μερικά στοιχεία, τα οποία θα μας βοηθήσουν να δούμε αν αυτό το "κλειδί", που υποτίθεται ότι ανακαλύψαμε, έχει κάποια στοιχειώδη λειτουργικότητα. Πρέπει να κάνουμε μια πρώτη δοκιμή σε κάτι "κλειδωμένο", για να δούμε αν δουλεύει το "κλειδί" αυτό.
Απλά πράγματα ...Πρέπει να κάνουμε αυτό, το οποίο κάνει ο οποιοσδήποτε έχει στα χέρια του ένα "κλειδί" και θέλει να δει αν έχει την παραμικρή αξία ...Ψάχνει να βρει μια εφαρμογή και άρα ψάχνει να βρει μια "κλειδαριά" που να ταιριάζει. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε με τη βοήθεια του Λόγου του Ιησού μια "κλειδαριά", για να δοκιμάσουμε το "κλειδί" που έχουμε στα χέρια μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Δεν μπορείς να καταλάβεις διαφορετικά τα "κλειδωμένα" κείμενα. Φαίνονται ποια είναι τα "κλειδωμένα" κείμενα ...Είναι όλα εκείνα, τα οποία δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς περιγράφουν.
Όταν διαβάζεις για παράδειγμα την Αποκάλυψη, φτάνεις σε αδιέξοδο, προσπαθώντας να φανταστείς τους δράκους να συνεργάζονται με θηρία και στα σχέδιά τους να συμμετέχουν άλογα και αρνία. Κι αν ακόμα η φαντασία σου σε οδηγήσει κάπου, έχεις πάντα το ίδιο πρόβλημα όταν επιχειρείς την ανάλυσή της. Άλλοι μπορούν να δεχτούν την άποψή σου κι άλλοι όχι. Η ύπαρξη όμως αυτών των εννοιών αποδεικνύει αρχικά ότι το κείμενο αυτό είναι κλειδωμένο. Καθώς αναζητούμε μία άκρη μέσα από το Ευαγγέλιο, φτάνουμε στο χωρίο εκείνο, όπου ο Χριστός με επιμονή δεν δέχεται το επίθετο "αγαθός". Αγαθός, κατά τον Χριστό, είναι μόνον ο Θεός...
...(Ματθ. 19.16-19.17) "Και ιδού είς προσελθών είπεν αυτώ. Διδάσκαλε αγαθέ, τί αγαθόν ποιήσω ίνα έχω ζωήν αιώνιον; Ο δε είπεν αυτώ. Τί με λέγεις αγαθόν; Ουδείς αγαθός ει μή είς, ο Θεός." (Ένας πλησίασε καί τού είπε. "Διδάσκαλε αγαθέ, τί καλό πρέπει νά κάνω διά νά έχω αιώνιον ζωήν;". Αυτός δέ τού είπε. "Γιατί με λές αγαθόν; Κανείς δέν είναι αγαθός παρά ένας, ο Θεός.). Αν προσθέσουμε τους αριθμούς, που αντιστοιχούν στα γράμματα των δύο αυτών λέξεων, αποκαλύπτεται ότι υπάρχει μία "σύμπτωση" ...Υπάρχει μια μυστηριώδης "εξίσωση" ...Μια "εξίσωση", που, αν βρούμε πως αυτήν "παράγεται", μπορούμε ν' ανακαλύψουμε τον "αλγόριθμό" της. Από την εξίσωση, δηλαδή, μπορούμε να βρούμε τον "αλγόριθμο" και με τον "αλγόριθμο" να βρίσκουμε τα "ισοδύναμα" ή "ισότιμα" ή "όμοια" ή "ίσα" που αφορούν τους μύθους και τα αποκρυφιστικά κείμενα. Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα ισχύει:


...και άρα, Θεός = 28 = Αγαθός. Στην ίδια φράση ο Χριστός δεν αρνείται τον προσδιορισμό "διδάσκαλος". Βλέπουμε και πάλι την ταύτιση: Χριστός = 46 = Διδάσκαλος. Ο προφήτης Ησαΐας, προφητεύοντας, λέει ότι η Παρθένος Μαρία θα γεννήσει Υιόν, που θα θυσιαστεί για τις αμαρτίες τού κόσμου και θα ονομάζεται Εμμανουήλ = 33. Το 33 μάς παραπέμπει απευθείας στην ηλικία του Χριστού κατά τη στιγμή της Θυσίας. Άρα ο Χριστός τη στιγμή εκείνη - της Θυσίας - είναι ο Εμμανουήλ = 33.
Ο Χριστός μέσα στο Λόγο Του δεν αποκαλύπτει απευθείας την ταυτότητά Του, αλλά χρησιμοποιεί μυστηριώδεις προσδιορισμούς. Ταυτίζει τον Εαυτό Του με το φως ή την αλήθεια. (Ιωάν. 8.12) "Εγώ ειμί το φώς τού κόσμου". Ο Χριστός είναι το φως κι εμείς πρέπει να διερευνήσουμε τι ακριβώς εννοεί. Φως παράγει ένας λύχνος και φως παράγει επίσης ο ισχυρότερος των φωστήρων, ο Ήλιος. Την ταυτότητά Του την αναζητούμε όχι στην έννοια του φωτός, που είναι σχετική, αλλά στην έννοια του φωστήρα, που είναι η απόλυτη. Ο Ήλιος παράγει απόλυτα ισχυρότερο φως από μία λυχνία. Αν ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, τότε το φως Του μόνον με αυτό του Ηλίου μπορεί να παραλληλιστεί και άρα ο Ίδιος με τον Ήλιο. Ήλιος = 33 = Εμμανουήλ, και, Φωστήρας Ήλιος = 77 = Υιός του Ανθρώπου.
Επίσης στο (Ιωάν. 18.37) αναφέρει τα εξής δυσνόητα: "Εγώ είς τούτο γεγέννημαι καί είς τούτο ελήλυθα είς τόν κόσμον, ίνα μαρτυρήσω τη αληθεία. Πάς ο ώς εκ της αληθείας ακούει μου της φωνής". (Εγώ γι’ αυτό γεννήθηκα καί γι’ αυτό ήλθα εις τόν κόσμον, διά νά μαρτυρήσω τήν αλήθειαν. Όποιος είναι από τήν αλήθειαν, ακούει τήν φωνήν μου.). Ο Λόγος Του σε αυτό το σημείο είναι σε μεγάλο βαθμό σύνθετος και περίπλοκος. Αποκαλύπτει τον λόγο γέννησής Του, που είναι η μαρτυρία της αλήθειας, αλλά ταυτόχρονα μας βεβαιώνει ότι αυτά, τα οποία λέει, είναι αληθινά. Η ταύτισή Του με την αλήθεια είναι ταυτόχρονα καί άμεση καί έμμεση, και άρα απόλυτη. Αυτός λέει την αλήθεια και Αυτόν ακούει όποιος είναι από την αλήθεια. Ο Ίδιος είναι η Αλήθεια και αυτή είναι η αληθινή Μαρτυρία Του. Ο Ίδιος είναι η αλήθεια και ο Ίδιος είναι Αυτός που μας το βεβαιώνει. Εμμανουήλ = Αλήθεια = 33 = Μαρτυρία = Μάρτυρας. Αυτός, που αναφέρεται εκείνη τη στιγμή στην αλήθεια, είναι ο Χριστός. Χριστός = 46 = Αληθινός = Παναληθής.
Ο Παναληθής είναι ο Υιός του Ανθρώπου, που γεννήθηκε για να σώσει τον κόσμο με τη μαρτυρία της Αλήθειας. Αυτόν προφανώς περιμένουν οι πιστοί τού Χριστού για να τους σώσει ...Ένα πρόσωπο, το οποίο μοιάζει με τον Διόνυσο των αρχαίων Ελλήνων ...Τον Διόνυσο, ο οποίος ήταν ο θεός της αμπέλου ...Μια "άμπελος", που συνδέει τα δύο αυτά πρόσωπα, εφόσον ο Χριστός αυτοχαρακτηρίζεται "Άμπελος" και στην πιο μυστηριακή στιγμή τής πορείας Του δίνει στους πιστούς Του κρασί, δηλώνοντας ότι αυτό είναι το αίμα Του. "Άμπελος" = 33. Αυτός θα σώσει τον κόσμο την τελευταία στιγμή ...Την ύστατη ώρα, που έλεγαν οι αρχαίοι ...Την ώρα τής μεγάλης θλίψης, όταν δεν θα φαίνεται από πουθενά ελπίδα ...Θα λειτουργήσει σαν τον από μηχανής Θεό των αρχαίων τραγωδιών ...Υιός του Ανθρώπου = 77 = Σωτήρας του Κόσμου = Λάμψη της Αλήθειας = Θεός Διόνυσος = Από μηχανής θεός.

OLYMPIAS QUEEN

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

ΜΗΝΥΜΑ ΟΛΥΜΠΙΩΝ

"ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΝ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΣΤΕ. ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ, ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΦΩΤΟΣ. Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ Η ΑΘΗΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΠΙΟ ΣΚΙΕΡΟ ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΙΧΛΩΔΕΣ ΤΟΠΙΟ. Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΡΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΚΙΕΡΟ ΚΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟ. Η ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΤΑΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΕΡΟΥΡΑΝΙΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΣ. ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΕΙ. ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟΛΑΤΡΕΙΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΣΤΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΣ ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΣ ΩΘΗΣΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ. ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΣ ΩΘΗΣΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ. ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ. ΕΣΤΕ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΚΑΙ, ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑΠΕΙ ΕΔΩ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ, ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΠΟΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΠΑΙΟΥΝ. ΠΟΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ "ΞΕΦΟΥΣΚΩΝΟΥΝ" ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Η ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ. ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΕΝΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ "ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑ" ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΤΙ "ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΚΑΛΑ". ΕΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΟΝΤΩΣ ΚΑΛΑ ΤΟΤΕ Η ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΑΣΑΦΕΙΣ, ΑΣΤΑΘΕΙΣ ΜΗ-ΑΛΗΘΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ο ΑΝΤΙΝΟΟΣ ΣΤΗΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΓΩΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΑΝΟΕΙΤΑΙ ΚΑΝ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ".... ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ.... ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΓΗ ΠΟΥ ΑΠΛΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΡΟΝΟ.
ASHTAR HELLAS

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ ΝΕΡΑ
Τώρα τελευταία προβάλουν κατά κόρον την ομοφυλοφιλία .Ζευγάρια του ιδίου φύλου παντρεύονται ,τα μεγάλα κανάλια έχουν στις εκπομπές τους ως παρουσιαστές και ομοφυλοφιλους ,κλπ.κλπ . Αναρωτιωμαστε γιατί αυτή η προβολή .
Η πιο εύκολη απάντηση είναι για να ελαττωθεί ο πληθυσμός της γης.Είναι και αυτό .Η κυριότερη όμως αιτία είναι άλλη. Είπα μπαίνουμε σε βαθιά νερά. Σε όλο τον κόσμο αυτοί που μας κυβερνούν εδώ και χιλιάδες χρόνια έχουν κανε ένα τεχνητό πεδίο κάτι σαν ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ που μέσα του είμαστε όλοι εγκλωβισμένοι.Το βαρύ κέλυφος αυτό έχει δυστυχώς γι αυτούς ρωγμές .Αν δεν είχε ρωγμές, θα ειμασταν τέλεια ρομποτακια αναλώσιμα χωρίς συναισθήματα χωρίς έμπνευση χωρίς επαναστατική δράση .. ....Οι ρωγμές αυτές είναι ένας τρομερός πονοκέφαλος και ένας διαρκής φόβος για τους Εγκεφάλους του ΤΕΙΧΟΥΣ του κελύφους....πχ το Αττικό Τείχος είναι γεμάτο ρωγμές που δεν κεινουν με τίποτε παρά τις εντατικές μπαζώσεις με τεχνητά πεδία ( θα σας πω αργότερα ποια είναι τα τεχνητά πεδία .Για να πάρετε μια γεύση και να σας φύγει λίγο η περιέργεια τεχνητό πεδίο είναι η γέφυρα Ρίου - Αντίρριου.Δεν σας κάνει εντύπωση το σχήμα (κεραίες).Στην Βραζιλία έκτισαν ολόκληρη καινούργια πρωτεύουσα .Πολλά κτίρια τα θεωρούν μοντέρνα.Δεν είναι μοντέρνα .Για άλλο λόγο κτίστηκαν έτσι και τόσο γρήγορα) .Το τείχος αυτό δεν είναι ορατό ,είναι ηλεκτρομαγνητικα κυμματα . Της Αττικής το Τείχος μπάζει γιατί υπάρχει η Ακρόπολης και ο Λυκαβηττός που αυτές είναι ενεργειακές εξωτερικές πύλες.Για να γίνω ακόμη λίγο πιο κατανοητός η ψυχή του ανθρώπου είναι κάτι σαν ένα ηλεκτρομαγνητικο πεδίο σχήματος μαργαρίτας (λωτού που λένε οι βουδιστές που το πήρανε από τον Ερμή).Οι ψυχές κινούνται δεξιόστροφα (οι καλές ψυχές) και αριστεροστροφα οι (κακές).Αυτήν την περιστροφή κατορθώνουν με αυτό το τείχος να την σταματούν ,να την παγώνουν με ολέθριες συνεπιες για τον άνθρωπο.Είπα πιο πάνω ότι δεν κατόρθωσαν να μας εγκλωβίσουν γιατί υπάρχουν ρωγμές .Οι ρωγμές γίνονται εκτός των άλλων και από την ερωτική συνεύρεση μεταξύ άνδρα και γυναίκας όταν υπάρχει αγάπη μεταξύ τους.Το γιατί άλλη φορά .Είναι μεγάλο το κεφάλαιο. Γι αυτό τον έρωτα οι προγονοί μας τον θεοποίησαν .Με την ομοφυλικη συνεύρεση δεν γίνεται η ρωγμή .Να γιατί μας βομβαρδίζουν συνέχεια για την ομοφυλοφιλία .ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΡΙΒΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ
«Όντα υλιστικά που θέλουν να γίνουν αθάνατοι, απαίσιοι και κακοί μέχρι βαρβαρότητας, αδίστακτα καταστροφικοί, απάνθρωποι κτηνώδεις από τη φύση τους, εκδικητικοί, υποκριτές και διεφθαρμένοι, καταστρέφουν τα πάντα προκειμένου να πάρουν ότι τους χρειάζεται, με απώτερο στόχο την κυριαρχία τους στους ανθρώπους που θα τους μεταχειρίζονται σαν ζώα. Έχουν καταστρέψει ολόκληρους πλανήτες και πήραν δούλους τους κατοίκους τους. Σκοπός των αποστατών είναι να καταστρέψουν και πάλι το έργο της δημιουργίας και να εξολοθρεύσουν τους δικούς μας τους Ελλάνιους γόνους. Θέλουν να κυριαρχήσουν στη Γαία για να γίνουν οι νέοι θεοί, με τους ανθρώπους δούλους τους. Θα χρησιμοποιήσουν απατηλά συνθήματα και σατανικές μεθόδους, με τα Κρόνια ιερατεία που έχουν ορίσει στη γη. Σκοπός των Ολύμπιων είναι να σταματήσουν τις επεμβάσεις που γίνονται στο γενετικό κώδικα (DNA) των Ελλάνιων από τους αποστάτες των αστερισμών Όφεως, Ύδρας, «ε» Βοώτη και Ηνίοχου. Να επανασυνδέσουν τον πλανήτη της Γαίας με τη Γαλαξιακή Κοινωνία, που είχε διακοπή πριν 13.000 χρόνια (εποχή αφίξεως Λίλιθ από «ε» Βοώτη) και βρίσκεται συνεχώς στην κυριαρχία των αποστατών. Εξοντώνουν, διαφθείρουν, εκφυλίζουν και γενοκτονούν τους Ελλάνιους γόνους.Οι γήινοι απoστάτες φροντίζουν μόνο για την προσωπική τους Εδέμ στην οποία όλοι οι άνθρωποι της Γαίας πρέπει να είναι υποταγμένοι, άβουλοι και πειθήνιοι σκλάβοι, χωρίς προσωπική ελευθερία και χωρίς δική τους θέληση. Η νοοτροπία τους αυτή καλλιεργείται με τα ιερατεία των Ιουδαιογενών θρησκειών». «Είναι γήινα Βιορομπότ που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1965 στις ΗΠΑ σύμφωνα με τις υποδείξεις των εξωγήινων απoστατών. Τα φυλάσσουν σε υπόγειες στρατιωτικές βάσεις για να τα χρησιμοποιήσουν, όταν θελήσουν να επιβάλουν τη «Νέα Τάξη Πραγμάτων». Θα τα παρουσιάσουν σαν εξωγήινους που κατέλαβαν τη Γη, για να κάμψουν το ηθικό της ανθρωπότητας και να αποκλείσουν κάθε αντίσταση του κόσμου σαν μάταιη. Η συχνή προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στοχεύει στο να τα γνωρίσει και ο τελευταίος άνθρωπος και να τα δεχθεί χωρίς αντίσταση, σαν αήττητους εξωγήινους.» Οι Αποστάτες του Όφεως «Κατάγονται από τους πλανήτες β’ και γ’ του άστρου α’ του αστερισμού Όφεως που είναι γνωστός και σαν άστρο του Μπάρναντ και απέxει από την γη 5,9 έτη φωτός. Από τον πλανήτη β’ του Όφεως ήρθε στη Γαία πριν από 3.200 χρόνια και ο απoστάτης Γιαχβέ, ο υπαρχηγός του Κρόνου, νια την κατάληψη του πλανήτη σας. Βρίσκεται συνεχώς στη Γαία καταλαμβάνοντας διαδοχικά τα σώματα των εκάστοτε ηγετών του Ισραήλ οι οποίοι παρουσιάζουν τόσο απάνθρωπo πρόσωπο, με τη σκληρότητα και τη βίαια συμπεριφορά τους, όπως γίνεται στην εποχή σας, που είναι οι πραγματικοί τρομοκράτες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής». Οι Αποστάτες της Σαύρας «Οι σαυροειδείς που βρίσκονται στο ηλιακό σας σύστημα προέρχονται από πλανήτες του άστρου α του αστερισμού της Σαύρας, ανήκουν στην ουράνια αποστασία και είναι από τους πιο φανατικούς και μισάνθρωπους αποστάτες.»Οι Αποστάτες του Δράκοντος «Οι Δρακονιανοί είναι οι οντότητες που προέρχονται από πλανήτες των άστρων Άλφα α, και ν του Δράκοντος. [Απέχουν οπό την γη 215 και 148 έτη φωτός αντίστοιχα.] Κατάγονται από έναν σκοτεινό γαλαξία που ονομάζεται «Δράκων» και βρίσκεται στις παρυφές του σύμπαντος. Λόγω της εγκληματικής συμπεριφοράς προς κάθε μορφή ζωής, της ασέβειας προς το Όλον Φως και της ασέβειας προς τη φύση, τους έδιωξαν από τον γαλαξία και τους εξόρισαν στους πλανήτες του αστερισμού α και ν του Δράκοντος που βρίσκεται στον δικό μας γαλαξία και στον οποίον έδωσαν το όνομά τους. Την εξορία αυτή την παρουσιάζουν σαν ένα είδος αστρικής απoστoλής με σκοπό να κυβερνήσουν τα άστρα της ουράνιας περιοχής τους, αλλά και ολόκληρο τον γαλαξία γιατί θεωρούν τους εαυτούς τους εκλεκτούς.Όση σημασία έχει για την Αυτοκρατορία της Ανδρομέδας η Ανωτέρα Τάξη Συμμάχων της Λύρας, τόση σημασία έχουν και οι Δρακονιανοί νια την αυτοκρατορία της Αποστασίας.» Οι Αποστάτες του Βοώτη «Η περιοχή του Βοώτη αρχικά είχε εποικιστεί από τους Πλειάδειους• αργότερα όταν οι Βοωτιδείς κατελήφθησαν από τις δυνάμεις της απoστασίας, προσχώρησαν σε αυτούς. Οι Βοωτιδείς προέρχονται από τους πλανήτες δ’ και ε’ του Αρκτούρου.» Οντότητες Αποστατών ...Κήτος.. «Οι οντότητες του Κήτους είναι όντα μελαχρινά, αδύνατα, σχεδόν άσαρκα. Το δέρμα τους είναι σκεπασμένο με φολίδες σαν λέπια ψαριού και έχουν ύψος 1,5-1,6 μ. και μοιάζουν με τους πυγμαίoυς της Αφρικής. Είναι πολύ κακά όντα, ανάλγητα και καταστροφικά και απoτελoύν άμεση αλλά και μελλοντική απειλή νια την ανθρωπότητα και την εξέλιξή της. Μισούν το ανθρώπινο είδος και εργάζονται νια τον αφανισμό του. Με τις μηχανορραφίες τους έχουν υποτάξει τους ηγέτες των μεγάλων χωρών της Γαίας στη θέλησή τους ώστε να εκτελούν τις εντολές τους, που είναι η βιαία κατάλυση των ελευθεριών των μικρότερων εθνών.» .. Ύδρα .. «Είναι όντα πολύ κακά, ληστρικά, τυχοδιωκτικά και αδηφάνα. Είναι αυτοί που μπόλιασαν τον άνθρωπο με την πλεονεξία. Είναι δύο κατηγοριών. Η πρώτη κατηγορία έχει δημιουργήσει υποκατάστατά της τα υβρίδια της φυλής των Μογγόλων και έναν κλάδο της σημιτικής φυλής της, οποίας οι άνθρωποι έχουν ανάστημα μέχρι 1.80 μέτρα. Η δεύτερη κατηγορία έχει δημιουργήσει τα υβριδικά υποκατάστατα φύλα που μοιάζουν στην φυλή των Μογγόλων της στέπας. Έχουν ανάστημα περίπου δύο μέτρα, είναι πολύ χλωμοί προς το κίτρινο, σχεδόν άσαρκοι με πολύ έντονα τα μογγολοειδή χαρακτηριστικά αλλά δεν κυκλοφορούν ελεύθερα νια να μη γίνουν αντιληπτοί λόγω του χρώματος τους.» .. Όφις.. «Οι Οφίτες μπορούν να επιβιώσουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες μόλυνσης του πλανήτη, ακόμη και με δηλητηριώδη αέρια, γι’ αυτό αδιαφορούν για την οικολογική καταστροφή της Γαίας. Ο εγκέφαλός τους μοιάζει με τον εγκέφαλο του όφεως, με ισχυρές φασματικές δονήσεις, που τους καθιστά ικανούς για την ευχερή μεταλλαγή της προσωπικότητας και των αισθημάτων. Οι δονήσεις αυτές σε στιγμές κακής προσευχής [Κατάρες] είναι πολύ επιβλαβείς για τους άλλους ανθρώπους. Η κάστα των διανοουμένων και το ιερατείο, κατέχουν την απόκρυφη γνώση των φασματικών δονήσεων και των κλειδιών του γενετικού κώδικα. Μπορούν με τη σκέψη να ελέγχουν απόλυτα τις μυστικές φασματικές και ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις, να αλλάζουν μορφές και να παίρνουν όποια φρικιαστική μορφή θέλουν. Λόγω σχεδιασμών επικράτησής αλλά και κληρονομικότητας, δεν έχουν καμιά επιθυμία για να γίνει η Γαία ένας βιώσιμος πλανήτης αρμονικής συμβίωσης των ανθρώπων, γι’ αυτό και προκαλούν πολέμους, και οικολογικές βλάβες και αδιαφορούν για την αποκατάστασή τους. Έχουν εχθρική, επικίνδυνη, και αντιανθρώπινη διάθεση, γιατί θεωρούν τους εαυτούς τους εκλεκτούς και τους υπόλοιπους ανθρώπους κατώτερο είδος προς εξαφάνιση που υπάρχει μόνο για να τους υπηρετεί. Οι αποστάτες Οφίτες δεν αντέχουν τον κρότο και τους δυνατούς θορύβους.» «Όταν η γενετική δομή τους φορτίζεται υπερβολικά προς την Ερπετοειδή πλευρά, υπάρχει δυσκολία στην διατήρηση της ανθρώπινης μορφής και μπορούν να μεταπέσουν στην ερπετοειδή. Στις περιπτώσεις αυτές αναλίσκουν ανθρώπινες ορμόνες, σάρκα και αίμα για να φέρουν την ισορροπία του οργανισμού τους». ..Σαύρα .. «Στο απώτατο παρελθόν οι οντότητες από τον αστερισμό της Σαύρας, οι σαυροειδείς, επισκέφθηκαν τη Γαία σαν τεράστιες σαύρες έρποντας επί της επιφανείας της, επειδή η βαρύτητα της Γαίας ήταν μεγαλύτερη από τη βαρύτητα του πλανήτη τους και μόνο όταν υπήρχε ανάγκη βάδιζαν όρθιοι. Ήταν όντα αποκρουστικά που προκαλούσαν τρόμο και εφιάλτες. Οι κόρες των ματιών τους ήταν κάθετες για να μπορούν να καλύπτουν την διάσταση του ύψους επειδή σερνόταν πάνω στη Γαία. Η γλώσσα ήταν διχαλωτή και το στόμα τεράστιο, το δέρμα τους ήταν παρόμοιο με αυτό που βρίσκεται στο κάτω μέρος των φιδιών και της σαύρας. Είχαν τη δυνατότητα να αλλάζουν μορφή με τη σκέψη και να παίρνουν αυτή των ανθρώπων αλλά κάτω από τις βαρυτικές, ηλεκτρομαγνητικές και συνθήκες φωτισμού της Γαίας παρουσίαζαν αστάθεια μορφής και χωρίς εξωτερική αιτία μετέπιπταν και πάλι σε τερατώδη ερπετά. Μόνο το ιερατείο τους είχε τη δυνατότητα να παραμένει πολύ περισσότερο χρόνο με ανθρώπινη μορφή. Επειδή η ερπετοειδής μορφή τους δεν προσφερόταν για το γήινο περιβάλλον, κατασκεύασαν ανθρώπινα υβρίδια. Προέκταση αυτών των υβριδίων, θεωρούνται σήμερα ένα τμήμα των Άγγλων, και των Εβραίων της διασποράς σε Αυστραλία, Καναδά και ΗΠΑ. Είναι εξόχως κακοί και αντιανθρώπινοι.» ..Δράκων .. «Οι Δρακονιανοί είναι όντα πολύ χαμηλών δονήσεων και αδυνατούν να ξεπεράσουν τη γήινη δονητική και κραδασμιακή πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανέβουν πνευματικά στις σφαίρες των ευγενικών αισθημάτων. Είναι τηλεπαθητικές οντότητες, με πολύ ανεπτυγμένη τεχνολογία. Θεωρείται ως η πιο παρασιτική και πιο κακή ουράνια κοινωνία και είναι η χειρότερη από όλους τους αποστάτες του σύμπαντος. Θέλουν να ζουν πάντα σε βάρος των άλλων, εκμεταλλευόμενοι τις αδυναμίες τους. Τα ιερατεία τους και οι αρχηγοί τους, μπορούν να μεταμορφώνονται αλλάζοντας μορφή και αρέσκονται στο να δημιουργούν παραισθήσεις. Χρειάζονται το αίμα και την ενέργειά του ανθρώπινου σώματος για ενίσχυση της δική τους σωματικής ενέργειας αφού οι συνεχείς υβριδικές μεταλλάξεις έχουν μειώσει την πνευματικότητα, την αντοχή τους και τους κραδασμούς στο γήινο περιβάλλον.» «Προετοιμάζουν υβρίδια για να αποτελέσουν το νέο είδος ανθρώπων που θα διαδεχτεί τη σημερινή γενιά στη Γαία. Είναι πολύ κακή φυλή που αρέσκεται να κυριαρχεί μόνο με τον τρόμο. Η μέση διάρκεια ζωής των Δρακονιανών είναι 1.000 χρόνια για τον λαό και 3.000 χρόνια για την ηγεσία και το ιερατείο, που έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν το όριο της ζωής της, στους χώρους που γεννήθηκαν, ενώ στο γήινο περιβάλλον μπορούν να ζήσουν περίπου 500 και 1.500 χρόνια αντιστοίχως. Στην παρούσα φάση ασχολούνται με γοργούς ρυθμούς για τη δημιουργία ανθρώπινων υβριδίων σε πολύ μεγάλους αριθμούς όπως διαπιστώνεται με τον ανεξέλεγκτο υπερπληθυσμό της κίτρινης φυλής, που καλύπτει περίπου τον μισό πληθυσμό του πλανήτη..Οι Δρακονιανοί παρουσιάζονται με δύο μορφές. ..• Οι υβριδικοί πολεμιστές έχουν ύψος 1,5-1,6 μέτρα που είναι γνωστοί στον γαλαξία για τη μαχητικότητα και τις ικανότητές τους, τη σκληρότητά και την απέχθειά τους για το ανθρώπινο είδος. ..• Οι φτερωτοί πολεμιστές έχουν ύψος 1,60-1,80 μέτρα με καφέ δερμάτινα φτερά. Στη γη κατεβαίνουν πετώντας, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί είναι δύσκολο να μείνουν απαρατήρητοι. Μπορούν να πετούν με τα φτερά τους, ή και με τη βοήθεια της τεχνολογίας τους. Είναι αποκρουστικοί στην εμφάνιση και έχουν τη δυνατότητα της ακαριαίας μεταμόρφωσης σε πραγματικό δράκο ή τέρας ώστε να αιφνιδιάζουν και να παραλύουν κάθε αντίδραση εκ μέρους των ανθρώπων. Είναι άριστοι γενετιστές, φανατικοί θρησκειολόγοι, και επιδιώκουν τα ανώτατα ιερατικά αξιώματα για να παρασιτούν σε βάρος του κόσμου που τους συντηρεί. Οι κάστα των Δρακογιανών επισκόπων, πατριαρχών, παπών και ραβίνων, είναι αυτοί που ευθύνονται για την καταστροφή του Άρη. Παραποιούσαν την αλήθεια και έδιναν σκόπιμα λάθος πληροφορίες στους Αρειανούς επιστήμονες. Οι μόνοι που αντιτάσσονται στη φιλοσοφία τους και ανατρέπουν τα σχέδια των Δρακογιανών για τη Γαία είναι οι δυνάμεις της Λύρας και του Σειρίου.»..Βοώτης ..«Οι Βοωτιδείς είναι τηλεπαθητικά όντα οξυτάτης ακοής, έντονης τηλεπαθητικής ικανότητας, πολύ υψηλών παλμικών δονήσεων και υπερφυσικών ιδιοτήτων. Ζουν 350-400 χρόνια, δεν γερνούν και δεν αρρωσταίνουν. Έχουν ανάστημα γύρω στο 1,60-1,70 μέτρα περίπου, και πρασινωπή απόχρωση. Είναι τα περιβόητα πράσινα ανθρωπάκια που τα παρουσιάζουν σαν Αρειανούς, ένας αριθμός των οποίων ζει και εργάζεται σε υπόγειες σπηλαιώσεις στη Γαία. Έχουν πολύ προηγμένη τεχνολογία, θεωρούν το ηλιακό σας σύστημα σαν ζώνη κυριαρχίας τους και έχουν πάρει επιθετική θέση κατά των Δρακογιανών οι οποίοι αποφεύγουν να συγκρουστούν μαζί τους. Έχουν την ικανότητα να αλλάζουν μορφή και επιδίδονται στο να καταλαμβάνουν τα σώματα των ανθρώπων που βρίσκονται στην εξουσία. Είναι όντα υλιστικά που θέλουν να γίνουν αθάνατα. Αδίστακτα καταστροφικά, απάνθρωπα, κακά από τη φύση τους, εκδικητικά, με υποκρισία και διαφθορά, με απώτερο στόχο την κυριαρχία τους στους ανθρώπους που θα τους μεταχειρίζονται σαν ζώα».


ΕΛΛΑΣ ~~ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ